Ценовници

На овој страници се налазе одлуке надлежних органа којима су утврђене цене за послове које обавља ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, односно висина накнаде за услуге које пружа предузеће.

Одлука о утврђивању цена пружања услуга из делатности предузећа

Одлука о накнадама за коришћење јавних путева на територији града Ниша

Одлука о висини накнаде за акта која издаје управљач пута

Одлука о утврђивању цене радова и услуга на раскопавању површина јавне намене

Одлука о утврђивању накнаде за послове стручног надзора над раскопавањем површина јавне намене

Одлука о накнадама за обављање послова стручног надзора

Одлука о накнадама за пружање услуге техничке контроле пројектне документације

Одлука о утврђивању накнаде за издавање услова за израду техничке документације

Одлука о утврђивању накнаде за издавање услова за објекте привременог карактера

Одлука о накнади за коришћење стубова јавне расвете

Одлука о накнадама – ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА

Одлука о накнадама – ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА