Обавештење потрошачима

На овој страници се налази обавештење потрошачима о месту и начину подношења рекламација и могућности вансудског решавања потрошачког спора, као и о надлежним телима за поступање.

Обавештавамо потрошаче да рекламацију, која се односи на пружену услугу од стране ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, могу поднети у складу са чланом 55. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 88/21), на следећи начин:

  • Усменим путем:
    • Личним приступом у просторије ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, 18105 Ниш-Медијана,
    • Позивом на број телефона: 018/521 552.
  • Писаним путем:
    • Електронски, слањем е-maila на адресу: direkcija@dign.rs,
    • Поштом, на адресу: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Улица 7. јули бр. 6, 18105 Ниш-Медијана.

 

Документација: