Трг краља Александра – реконструкција јавног осветљења