Трг краља Александра-Реконструкција јавног осветљења