Јавни увид у предлог Плана управљања Спомеником природе „Церјанска пећина“ за период 2022-2031

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша као управљач Спомеником природе „Церјанска пећина“ у складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016 и 95/2018 – др. закон, 71/2021), у циљу обезбеђења учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања Спомеником природе „Церјанска пећина“ за период 2022-2031.

Јавни увид траје у периоду од 26.7.2022. до 26.8.2022. године.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша позива јавност да изврши увид у предлог Плана управљања и достави мишљење, примедбе и предлоге на исти у писаном облику на следеће контакт адресе: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша , улица 7. јули бр. 6, 18000 Ниш или у електронском облику на емаил адресу: sp.cerjanskapecina@gmail.com .
Јавни увид се може извршити и у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша улица 7. јули број 6.
Предлог Плана управљања Спомеником природе „Церјанска пећина“ за период 2022-2031. године можете преузети овде .

Јавна расправа на тему предлога Плана управљања одржаће се дана 23.8.2022. године и то

- са почетком у 10.00 часова у просторијама градске општине Пантелеј ( ул. Гутенбергова бр. 7а)

- са почетком у 13.00 часова у просторијама ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша ( ул. 7 јули бр. 6)


Skip to content